Observationsgruppen

Hvis du/I kunne tænke Jer at prøve en observation, så er du velkommen til at kontakte formanden for gruppen. Det kan være en skoleklasse, forening eller lign. der gerne vil se på himlens aktuelle objekter.

Observationer: Observationsgruppens formål er at indkalde, tilrettelægge og afholde observationsaftener for både foreningens medlemmer og øvrige interesserede. Ved særlige arrangementer på Løvbakke Naturcenter åbner vi observatoriet. Der indkaldes til observation, for foreningens medlemmer, når vejret tillader det. Indkaldelsen vil normalt falde i to dele:
1. Forvarsel: Hvis der dagen før ser ud til at vejret er klart til observation aftenen efter udsendes der en indkaldelse til observationsaften.
2. Dagen efter udsendes en af-eller bekræftelse af observationsaftenen. Indkaldelsen til observation sker via mail, sms og hjemmeside.

Observationsgruppen forestår vedligeholdelse og opsyn af observatoriet.
Uddannelse i at anvende teleskopet: Hvis klubbens medlemmer ønsker at lære hvordan teleskopet skal betjenes laver vi undervisning i brug af teleskopet. Vi skelner mellem lille og stort kørekort til teleskopet.
Lille kørekort: Teleskopet kan startes fra park position objekter kan findes teleskopet sættes tilbage i park position.
Stort kørekort: Alingement (justering) af teleskopet så du kan foretage en online observation.

Observationsgruppen består af: Ole Fuglsbjerg – formand for gruppen ole@fuglsbjerg.dk tlf. 2068 2543 Ole Frederiksen dole@fiberpost.dk Niels Erik Mikkelsen fredsgaard@e-box.dk Kim Merrild kmerrild@gmail.com Viggo Ibsen vbibsen@mail.dk Lars Brandt larsjbrandt@gmail.com Kurt Bloch Petersen kurtbloch.p@gmail.com Steen Skouboe s.u.skouboe@gmail.com Hvis du ønsker at komme med i observationsgruppen, er du meget velkommen. Hvis du ønsker at forlade observationsgruppen, kan det også lade sig gøre.