Herning-Seismografen

Har der været et jordskælv?

Herning Astronomiforening og Elektronikforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR) i Herning har bygget deres egen seismograf, der kan måle jordskælv. Udstyret står i haven og i garagen hjemme hos Niels Erik Ravnkilde Mikkelsen.

Herning-Seismografen er 8 overvågningskameraer, der holder øje med udstyret. De er tilsluttet en optager, og det optagne bliver igen slettet efter 10 dage. I den periode er det muligt fra en PC at søge tilbage på det, kameraerne og de tilhørende lydkanaler har optaget. Direkte online er der ingen lyd, der følger med billedet, hverken på PC eller på en smartphone.

Nedenfor kan du se en oversigt af de forskellige kanaler, og en guide til hvordan du kobler op til Herning-Seismografen på smartphone eller PC.

Udstyret står i haven og i garagen hjemme hos Niels Erik Ravnkilde Mikkelsen. Foto: Herning Folkeblad.

Lyden, der optages fra seismografen og sublyde-mikrofon er ofte så lavfrekvente, at de er under det hørbare område, men på nogle pc’er er de dybe toner fra hovedtelefonudgangen helt nede på omkring 1Hz. Det er så muligt at tilslutte en subwoofer og se membranen bevæge sig, ligesom jorden under seismografen gør det. Der kan også tilsluttes et oscilloskop, som det kameraet overvåger på Channel 1.

Læs mere om instrumenterne på www.nermi.dk.

God fornøjelse med Seismografen!

Channel 1: Seismografen optager bevægelser i 3 retninger. Øverste spor viser vandrette bevægelser i nord/syd retning, og sporet forneden viser, når jorden bevæger sig op og ned. Lydkanalen optager op/ned bevægelser ved fuld styrke.

Channel 2: Gravitation (9806), der er den omtrentlige tyngdeacceleration. Det er en lille vægt, der aflæses. Der er lagt lodder på, til udslaget passer, men vægten holdes tændt hele tiden med elektronik, der trykker på den. Men fordi den ikke bliver slukket, og derved reset, ”driver” udlæsningen. Det var tanken, at man kunne se Gravitationen ændre sig ved tidevandseffekten. Det elektroniske kompas er drejet ind, så det normalt viser (225). Ved Nordlys ændres retningen på jordens magnetfelt en smule. Det gør en bil, der holder ude på den anden side af garageporten også. Lydkanalen optager Seismograf op/ned dæmpet 20dB.

Channel 3: GPS’en har vist vej mange steder hen, men her viser den position og højde, dato og tid i UTC/GMT. Det viser sig, at den har svært ved at vise en entydig højde. Lydkanalen optager Seismograf øst/vest ved fuld styrke.

Channel 4: Vejrstationen er med vindmåler på taget sammen med regnmåler og temperaturmåler, der er CH1. CH2 måler temperaturen ved en murstensvæg, der er op af en hæk. Også temperaturen i garagen bliver vist (in). Lufttrykket er stillet, så det relaterer til hav overfladen, og vindhastigheden måles i meter/sekund. Hvis pilen i cirklen viser mod højre, er vinden i øst. Lydkanalen optager Seismograf nord/syd ved fuld styrke.

Channel 5: Reklamebanner og senere VU-meter for helt dybe lyde fra en udvendig mikrofon, der optager sublyde fra 2 til 8 Hz. Til at lytte efter overlydsbrag fra bl.a. meteorer. Lydkanalen optager sublyd fra mikrofonen.

Channel 6: Meteorlytning. Det er en ældre analog FM autoradio tilsluttet en 3 element FM-antenne, der peger skråt op i himlen mod syd. Hvis der er reflekterende lag i atmosfæren f.eks. ved højtryk vil et FM-program spille, og talværdien vil stige. Den falder så langsomt igen, når stationen igen forsvinder. Det samme vil ske, hvis en meteor eller et stjerneskud laver et glødende reflekterende spor. Lydkanalen optager FM radio lyden.

Channel 7: Lodret viser en elektronisk lodstok, der er stillet, så den viser 50,0 og er orienteret i øst/vest retning. Den viser, om tyngdekraften trækker lige mod jordens centrum, eller kunne være påvirket af solen og månens tiltrækning. Lydkanalen optager Seismograf op/ned dæmpet 20dB.

Channel 8: Det sidste kamera er rettet mod himlen. Hvis det skulle være muligt at ændre eksponeringstiden, kan det også vise nattehimlen. Det skal senere prøves med et fiskeobjektiv, så det kan se meteorer hele vejen rundt. Nord er opad, og vest er til højre. Lydkanalen optager Seismograf øst/vest dæmpet 20 dB.

Smartphone-adgang: (Android og iOs):

1

Download gratis app’en ”KMEye” fra App-store.

2

Indtast følgende i skiltet, der kommer frem:
Name: Nermi
Address: 93.166.115.6
Port: 18004
UserID: admin
Password: Nermi123
Max channels: 8

3

Tryk f.eks. knap 1, og du kan se seismografen live. Den næste gang du skal være online med Seismografen, skal der blot trykkes på KMEYEappen. På knapperne 1-8 kan vælges hvilket instrument, der skal vises. Der kan her ikke søges tilbage i tiden. Roter din smartphone eller tablet for at gøre skærmen stor.

Førstegangs-installation på PC

Brug Internet Explorer.

 1. Klik på ”tandhjulet” øverst til højre eller evt. ”Funktioner” øverst til venstre.
 2. Klik på ”Indstillinger for Kompatibilitetsvisning”.
 3. Tilføj dette websted: 93.166.115.6.
 4. Klik på ”tandhjulet” og gå til ”Internetindstillinger”.
 5. Klik her: ”Sikkerhed”, ”Pålidelige websteder” og ”Websteder”.
 6. Føj dette websted til zonen http://93.166.115.6. Der skal ikke være flueben i ”Kræver servergodkendelse……….”.
 7. Klik ”Luk” og ”Brugerdefineret niveau”.
 8. Tjek at alle under ”Active X” står til ”Aktivér” (10-12 stykker). Tryk OK, Ja og til sidst OK igen.
 9. Tast i adressefeltet: http://93.166.115.6 – tryk herefter ”Enter”.
 10. Der kommer nu et skilt med User login. Udfyld således:
 • User Name: admin
 • Password: nermi1
 • Client Port: 9000
 • Bitrate: Sub stream

Sæt flueben ved ”Remember Pwd” og ”Open All Channels Preview”. Klik på “Login”, og du er inde på 8 billeder, hvor seismografen er på Channel 1. Hvis der kommer tomme billeder her, klik på ”Opdatér”: cirklen med pilen foroven til venstre og klik igen på ”Login”. Ved at klikke på et af billederne, kan det forstørres. I bunden af skærmen kan man vælge, hvor mange billeder der skal vises på skærmen. Foroven til venstre kan klikkes på ”Live” eller ”Playback”. Hele skærmbilledet skal evt. flyttes ned med pilene i højre side, så knapperne kommer til syne. Søgning/afspilning af tidligere optagelser. Klik på følgende: ”Playback”, dato (de grønne tal), Channel 1 (seismograf) og ”Search”. Afspilning starter ved at klikke på den runde knap med pilen og begynder kl. 00.00 midnat. Vil man afspille fra f.eks. kl. 13.25, klikker man her på den grønne tidslinie. Afspilning stoppes ved at klikke på knappen med firkanten i midten, og der kan nu f.eks. vælges afspilning af et andet billede eller klikkes på ”Live” og se Seismografen her og nu. Channel 1 viser Sesimografen: jordrystelser på oscilloscopet fra trafik, folk der går på fortovet, og vindens rusken i træer og buske m.m. Når den grønne plet bevæger sig en tern op eller ned, svarer det til ca. 1/10.000mm i jordrystelser , og det er dybe toner fra 2Hz til 20 Hz, som indspilles sammen med billedet. Det er lyde, som ikke kan høres, men som kan ses på et oscilloscop tilsluttet hovedtelefonstikket på pc’en, evt. gennem et 30Hz lavpasfilter for at fjerne støj. Channel 1 indspiller vertikale rystelser op/ned som lyd. Channel 3 indspiller horisontale rystelser i øst/vest retning. Chanel 4 indspiller horisontale rystelser i nord/syd retning. Næste gang du vil online på Seismografen, er det mere simpelt: Indtast IP-adressen: http://93.166.115.6, som under punkt 11. Klik ”Login” under User login skiltet, som under punkt 14.

Skrevet af Niels Erik Ravnkilde Mikkelsen – September 2014

Redigeret af Peter Rosbjerg – Maj 2016